oppdrag: åpen arkitektkonkurranse
oppgave: pilgrimssenter og besøkssenter til Røldal stavkirke, kisterom og kirke administrasjon
byggherre: Røldal Pilgrimssenter AS
bruttoareal: 1088 m2
konkurransetidspunkt: 11.2011
prosjekt team: C.Adams, K.Bartels, B. Dyvik, O.H.Hiorth, H. Salvesen

Oppgaven var å tegne et anlegg for pilgrimmer, besøkende til stavkirken og kirkens administrasjon, samt rom for drift av kirkegården. Det var ønske om en tydelig kirkebakke mellom senteret og stavkirken. Senteret skulle underordne seg stavkirken og spille på lag med den og kirkens omgivelser.

Hovedgrepet ble en lav, lavmelt og langstrakt bygningskropp i en etasje som en skjerm mot campingplass og parkering, plassert utenfor 75m´s grensen til kirken
Bygningenen henvender og åpner seg mot kirken og danner en “vegg” som er tydelig med på å definere uterommet Kirkebakken. Publikumsdelen og administrasjonen er tydelig adskilt med en egen inngang for ansatte og besøkende til prestekontoret på vestsiden av anlegget og publikumsinngang mot kirken i øst
Gravferdsdelen er diskret plassert mellom publikumsdelen og den administrative delen med 2 mulige adkomster Materialkonseptet er enkelt, rolig og tydelig med en massiv sokkel (i betong (evnt. stein) ) _ glass og tre som kledning og takkonstruksjon _ en materialpalett med klare referanser til lokale byggetradisjoner.
Takets karakteristiske konstruksjon representerer moderne trekonstruksjon med tydelige referanser til den tradisjonelle trekonstruksjonen i stavkirken.