oppdrag: privat
oppgave: kontor
byggherre: div.A eiendom
project team: Christopher Adams, Kirstin Bartels, Henriette Salvesen
entreprenør: Conform/div.A arkitekter
byggeår: 2010
bruttoareal: 210m2
photo: Jiri Havran, div.A arkitekter

div.A eiendom kjøpte i 2002 en stallbygning i Industrigaten 52. Bygget besto av en del mot gaten med kjøkken og stue, og en bakre del med stall og vognremisse, opprinnelig fra 1879.
Eiendommen ble i årenes løp tilpasset nye behov, og endret hele 6 ganger. Da div.A eiendom kjøpte bygget i 2002 og fikk etter 4 år , der bl.a Byantikvaren og Riksantikvaren har vært inne i bildet, til slutt tillatelse til å rive den delen som opprinnelig hadde vært stall og vognremisse, for å erstatte dette med et mindre, 3 etasjes næringsbygg i bakgården. På grunn av meget strenge brannkrav, ble løsningen til slutt en prefabrikkert “betongboks” plassert inntil tomtegrensen på to sider og med nok avstand til det eksisterende bygget mot gaten til å danne et mini atrium mellom nytt og gammelt. Hele fasaden i nybygget mot det lille atriet er i glass, for å få tilstrekkelig med dagslys inn i kontorarealene i alle 3 etasjer. Eks. bygg er rehablitert med bl.a nye vinduer, nytt tak og etterisolering.