oppdrag: 1. premie invitert prosjektkonkurranse
oppgave: kulturhistorisk senter
byggherre: Aust-Agder Kulturhistoriske senter
bruttoareal: 11.000m2
ferdigstillelse: 2014
arkitekt: div.A arkitekter
foto: Jiri Havran/div.A arkitekter

Programarealet er inndelt i 3 deler: publikumsarealer, utstillingsarealer og arealer forbeholdt alle interne museumsfunksjoner så som magasiner, administrasjon, drift og vedlikehold. Den store nivåforskjellen på tomten er utnyttet i form av underetasjer til de interne museumsfunksjonene. Over disse 4 etasjene ligger et inngangsnivå for publikumsfunksjoner i forbindelse med et eksisterende tun.

Arendal.Museum.01 Arendal.Museum.27 Arendal.Museum.42 Arendal.Museum.63 Arendal.Museum.68 Arendal.Museum.08 Arendal.Museum.12

IMG_6270_SMALL_CROPPED